מידע, מוקדי חירום ואיתור מאושפזים

הנצלת זרע

במקרים של פטירה פתאומית עולה לפעמים בקשה לנטילה ושימור של זרע לצורך אפשרות להשתמש בו בעתיד. ואכן, גם לאחר המוות ניתן לעיתים להפיק תאי זרע ולהשתמש בהם בהמשך לצורך הולדת צאצאים לנפטר.

אלמנה, בת זוג קבועה, הורים הנפטר או קרובים אחרים של הנפטר יכולים לבקש נטילת זרע מהנפטר.

רופא מומחה נוטל חלקים מרקמת האשך ומעביר אותם למעבדה ביחידה להפריה חוץ גופית או בבנק הזרע. שם מחפשים תאי זרע חיים. תאי הזרע שנמצאו או רקמת האשך מועברים להקפאה בחנקן נוזלי.

ככל שהפעולה מתבצעת קרוב יותר למוות, הסיכוי להצלחתה גדול יותר. הסיכוי גדול משמעותית אם הפעולה מתבצעת עד 24 שעות מהמוות.

למידע נוסף על נטילת (הנצלת) זרע לאחר המוות, שימור ושימוש בו

לחזור למעלה