מידע וכלים להתמודדות נפשית במצבי חירום

טיפול נפשי למשפחות החטופים, הנעדרים והנרצחים

מוקד נמ"ל - ניתוב מטפלים למשפחות החטופים, הנעדרים והנרצחים - של משרד הבריאות מסייע למשפחות הנעדרים, החטופים והנרצחים, ולגורמי בריאות ורווחה המטפלים בהן, לייצר חיבור לאנשי ונשות טיפול המצויים במאגר המוקד ולקבל מהם:
• טיפול רגשי ונפשי ארוך טווח
• מענה ועזרה רפואית
בהתאם לצרכים של בני ובנות המשפחה ובפריסה ארצית.

אנשי הטיפול במאגר מוקד נמ"ל

אנשי ונשות הטיפול מגיעים מתחומי העבודה הסוציאלית, הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה, ובעלי הכשרה וניסיון בטראומה. הם מקבלים הדרכה קבוצתית ופרטנית מצוות הדרכה ייעודי שהוקם במוקד נמ"ל.
כיום הם פועלים בהתנדבות, אך בקרוב יוסדר מעמדם והם יקבלו תשלום מביטוח לאומי ומקופות החולים.

פנייה למוקד נמ"ל

במוקד קול הבריאות:

מידע דרוש בעת הפנייה למוקד

כדי להצליח במשימת החיבור בין משפחות שיקיריהן נחטפו נרצחו, או מוגדרים כנעדרים, לבין אנשי ונשות טיפול ממאגר מוקד נמ"ל, יש קודם כל לבקש את הסכמת המשפחה לפנות בשמה למוקד נמ"ל.
אם אתם אנשי מקצוע, קרובי משפחה או חברים של המשפחה שצריכה עזרה, ואם קיבלתם את הסכמת המשפחה, יש לאסוף את כל הפרטים הנחוצים לפני השיחה עם המוקד.
1. הפונה - שם מלא של מי שפונה בשם המשפחה, מספר ת.ז., טלפון
2. הנפגע (נרצחים, נעדרים או חטופים - לפעמים יש יותר מנפגע אחד במשפחה) - שם מלא של הנפגע או הנפגעת, מספר ת.ז., שנת לידה, מצב משפחתי, כתובת בתעודת זהות
3. המשפחה (בני ובנות המשפחה עבורם מבוקש מענה טיפולי מהמוקד) – כתובת בתעודת הזהות, מקום מגורים נוכחי, שם מלא של בני המשפחה, מספרי ת.ז., שנת לידה, מצב משפחתי, הצרכים בתחום הרגשי או הרפואי
4. גורמי תמיכה משמעותיים נוספים אם יש

לאחר שיחת הטלפון למוקד נמ"ל

לאחר השיחה למוקד נמ"ל ובירור כל הפרטים הנחוצים, צוות המוקד יאתר מטפל או מטפלת מתאימים ממאגר אנשי הצוות ויחזור לפונה עם פרטים ליצירת קשר איתו או איתה.
צוות המוקד מוודא עם המטפלים לגבי התחלת הטיפול, עוקב מול ביטוח לאומי לגבי כניסת עו"ס שיקום למשפחה, מבצע תיאום אם נדרש עם מוסדות בריאות ועם מנהלת הטיפול במשפחות החטופים והנעדרים.

שיתופי פעולה של המוקד

צוות המוקד פועל אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות בשיתוף משרד הרווחה והשירותים החברתיים, קופות החולים, בתי החולים וכל מוסד בריאות במערכת הבריאות, אגף השיקום והאגף לנפגעי פעולות איבה בביטוח הלאומי ומנהלת הטיפול במשפחות החטופים והנעדרים.

 

לחזור למעלה