מידע על שירותי בריאות לשוהים הרחק מביתם

רפואה דחופה ושירותים מחוץ לשעות הפעילות

אם אתם צריכים טיפול רפואי דחוף או להתייעץ עם אנשי מקצוע בשעות הערב והלילה, אפשר לפנות למוקדי קופות החולים שמיועדים לכך, או למוקדי הרפואה הדחופה של הקופה שלכם יש הסדר עימם.

רשימת מוקדי קופות החולים:

מפה לחיפוש שירותי בריאות בישראל

לחזור למעלה